* نکات قابل ذکر
  1. هر صفحه استاندارد از 250 کلمه تشکیل شده است.
  2. کلیه ترجمه های پژوهشی، خلاصه سازی، ترجمه معادل و ارایه نیز قابل انجام میباشد و نرخ آن با توافق طرفین خواهد بود.    (درقسمت توضیحات فرم سفارش ذکر گردد)
  3. با ثیت سفارش نیاز کاری شما برای ما مشخص خواهد شد با این حال هزینه هر 4 تعرفه خدمت عزیزان اعلام خواهد شد.
  4. کلیه ترجمه های فارسی به انگلیسی نیز قابل انجام است. لذا بمنظور تعیین هزینه سفارش را در طرح مربوطه ثبت نمایید.
  5. تعرفه عادی معادل ترجمه هر 1000 کلمه در 24 ساعت و بیشتر می باشد و کمتر از آن بصورت فوری خواهد بود.
  6. بمنظور ثبت سفارش ترجمه برروی ثبت سفارش در دکمه های زیر کلیک نمایید. توضیحات هر طرح با کلیک بر روی توضیحات قابل مشاهده است.

عادی-نقره ای

توضیحات(کلیک کنید)
ترجمه شما به مترجمان گروه B سپرده میشود. ترجمه شما به صورت عمومی و روان انجام خواهد شد. از لحاظ زمانی ترجمه شما بصورت عادی انجام و در موعد مقرر تحویل خواهد شد.
هزینه ترجمه هر صفحه استاندارد برابر 3750 تومان.
ثبت سفارش(کلیک کنید)
در صورت بروز هرگونه اشکال و یا خطا لطفا فایل خود را با توضیحات کافی به آدرس info@palproject.ir میل نمایید. -----------------

کارشناسان ما بعد از بررسی نتیجه را در کمتر از 2 ساعت به شما اطلاع خواهند داد

*با تشکر از انتخاب شما*

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

زمینه تخصصی

موعد تحویل (چند روز)

فایل ارسالی

فایل ارسالی دوم(در صورت وجود)مابقی فایلها در صورت وجود از طریق ایمیل

توضیحات تکمیلی

عادی-طلایی

توضیحات(کلیک کنید)
ترجمه شما به مترجمان گروه A سپرده خواهد شد. ترجمه شما تخصصی و روان خواهد بود. از لحاظ زمانی ترجمه شما به صورت عادی انجام و در موعد مقرر تحویل خواهد شد. هزینه هر صفحه استاندارد برابر 4750 تومان
ثبت سفارش(کلیک کنید)
در صورت بروز هرگونه اشکال و یا خطا لطفا فایل خود را با توضیحات کافی به آدرس info@palproject.ir میل نمایید. ----------------

کارشناسان ما بعد از بررسی نتیجه را در کمتر از 2 ساعت به شما اطلاع خواهند داد

*با تشکر از انتخاب شما*

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

زمینه تخصصی

موعد تحویل (چند روز)

فایل ارسالی

فایل ارسالی دوم(در صورت وجود)مابقی فایلها در صورت وجود از طریق ایمیل

توضیحات تکمیلی

فوری-نقره ای

توضیحات(کلیک کنید)
ترجمه شما به مترجمان گروه A سپرده خواهد شد. ترجمه شما تخصصی با کیفیت عالی و روان خواهد بود و نکات نگارشی و نوشتاری رعایت خواهد شد. ترجمه شما از لحاظ زمانی به صورت عادی انجام و در موعد مقرر تحویل خواهد شد. هزینه هر صفحه استاندارد برابر 5050 تومان
ثبت سفارش(کلیک کنید)
در صورت بروز هرگونه اشکال و یا خطا لطفا فایل خود را با توضیحات کافی به آدرس info@palproject.ir میل نمایید. --------------------

کارشناسان ما بعد از بررسی نتیجه را در کمتر از 2 ساعت به شما اطلاع خواهند داد

*با تشکر از انتخاب شما*

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

زمینه تخصصی

موعد تحویل (چند روز)

فایل ارسالی

فایل ارسالی دوم(در صورت وجود)مابقی فایلها در صورت وجود از طریق ایمیل

توضیحات تکمیلی

فوری-طلایی

توضیحات (کلیک کنید)
ترجمه شما به مترجمان گروه B سپرده میشود. ترجمه شما به صورت عمومی و روان انجام خواهد شد. از لحاظ زمانی ترجمه شما بصورت عادی انجام و در موعد مقرر تحویل خواهد شد.
هزینه ترجمه هر صفحه استاندارد برابر 6050 تومان.
ثبت سفارش (کلیک کنید)
در صورت بروز هرگونه اشکال و یا خطا لطفا فایل خود را با توضیحات کافی به آدرس palproject.ir@gmail.com میل نمایید. -----------------

کارشناسان ما بعد از بررسی نتیجه را در کمتر از 2 ساعت به شما اطلاع خواهند داد

*با تشکر از انتخاب شما*

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

زمینه تخصصی

موعد تحویل (چند روز)

فایل ارسالی

فایل ارسالی دوم(در صورت وجود)مابقی فایلها در صورت وجود از طریق ایمیل

توضیحات تکمیلی

تعرفه ترجمه

توضیحات طرحهزینه ترجمه هرصفحهطرح ترجمه
 عادی-نقره ای 3750 زمان: عادیکیفیت: ترجمه خوب و روان
 عادی-طلایی 4750 زمان: عادیکیفیت: ترجمه تخصصی توسط متخصص رشته مربوطه، ویرایش متن از لحاظ نوشتاری و قواعد
 فوری-نقره ای 5050  زمان: فوریکیفیت: ترجمه خوب و روان
 فوری-طلایی 6050 زمان: فوریکیفیت: ترجمه تخصصی توسط متخصص رشته مربوطه، ویرایش متن از لحاظ نوشتاری و قواعد

انجام کلیه تحقیقات دانشجویی با فرمت عادی و استاندارد پایان نامه

انجام کلیه تحقیقات دانشجویی با فرمت عادی و استاندارد پایان نامه

انجام پاورپوینت و تهیه فایل ارائه

انجام پاورپوینت و تهیه فایل ارائه